* Bước 1: Xem và lựa chọn sản phẩm
* Bước 2:  Liên hệ mua hàng qua gọi điện hoặc email
* Bước 3: Giao hàng và thanh toán tiền tại nhà